ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System

ระบบบริหารคลังสินค้ามาตรฐานที่มีคุณสมบัติครอบคุมการทำงานหลัก ๆ  ในคลังสินค้าทั่วไป และครอบคุมการทำงานในคลังสินค้าแบบเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross docking) เหมาะสำหรับ

AITWM 1.1 เป็นระบบ client server แบบ multi users ออกแบบให้เหมาะกับคลังสินค้าขนาดกลาง ขนาดเล็กและ eCommerce ซึ่งใช้งานในระบบกระดาษ (Paper base หรือ manual base) ได้ทันที่โดยใช้เพียงเลเซอร์พริ้นเตอร์ จึงลดต้นทุนในการติดตั้งระบบครั้งแรก  และระบบยังใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ในระบบคลังสินค้ามาตฐานทั่วไป เช่น handheld PDA label printer และรองระบบการทำงานในระบบบาร์โค๊ด

ทำไมเราจึงแตกต่าง

WMS System Flow

คุณสมบัติในการทำงานทั่วไป

ตัวอย่างของระบบ AITWM1.1