ระบบ e-Commerce logistics
e-Commerce logistics system ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร
จากเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ e-Commerce ที่มีความซับซ้อนในปัจจุบันจึงมี SMEs จำนวนไม่น้อยที่กำลังมองระบบ e-Commerce logistics เข้ามาเชื่อมโยงระบบขายทาง Website จนถึงการส่งมอบสินค้าจนถึงมือลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบ AIT e-Commerce logistics พัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นโดยเริ่มต้นตั้งแต่ ระบบ Shopping website ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบบริหารคลังสินค้า และระบบบริหารการจัดส่งสินค้าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการปฏิบัติงานที่คล่องตัวรวดเร็ว ลดความผิดพลาด ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและที่สำคัญคือเพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า
Title Title Title
คุณลักษณะเด่น
ประโยชน์ที่ได้รับ
รายละเอียดเพิ่มเติม e-Commerce logistics For SME
ติดต่อฝ่ายขายเพื่อ Demo โทร 081 433 8188